0481-231015

Ma - vrij 8:30 - 17:30

Expertise rapport

Heeft u een deskundige rapport nodig?
Direct Taxatie kan optreden als gerechtelijke deskundige. In zaken waarin partijen buiten rechte twisten over de causaliteit tussen schade en technische mankementen is het gebruikelijk dat in gemeenschappelijk overleg een deskundige wordt aangezocht en dat voorts in gemeenschappelijk overleg wordt bepaald welke vraagstelling wordt voorgelegd en welke informatie aan de deskundige wordt verstrekt.
Beide partijen krijgen vervolgens de gelegenheid om naar aanleiding van het door de deskundige opgestelde conceptrapport aanvullende vragen te stellen en opmerkingen te maken. 
Indien deze gang van zaken wordt gevolgd, worden de beginselen van gelijkheid in procespositie en hoor en wederhoor het beste gewaarborgd en zullen partijen in beginsel gebonden zijn aan de inhoud van het door de deskundige opgestelde rapport.

Direct Taxatie B.V. voor al uw voertuig taxaties
0481-231015

nl_NLDutch